Kolašin - porodična stambena zgrada

Mojkovačka bb, Montenegro, Kolasin, Montenegro

REF. ME10284B01001
180 000 EUR without VAT

Type: Residential

Property description

Predmetne  nepokretosti  su  stambena  porodična  zgrada,  spratnosti  prizemlje,  sprat  i  potkrovlje,  sa  pomoćnim objektom i garažom. Porodična kuća na svakoj etaži ima pojedinačne stambene jedinice u  površini  od  89m2  ukupne  površine  267m2;  Pomoćni  objekat  spratnosti  prizemlje  i  sprat  ukupne  površine 45m2 i garaža.Parking prostor je obezbjeđen unutar parcele.Nekretnina  je  opremljena  svim  dostupnim  komunalnim  uslugama,  kao  što  su  električna  energija,  niskonaponska mreža, voda i kanalizacija.

Nepokretnost    je    locirana    u    opštini    Kolašin,   na   adresi   Mojkovačka   bb   u   užem   centru   grada.   Nepokretnost   se   nalazi  uz    put  i  dobro  je  saobraćajno  i  pješački povezana sa gradom. U radijusu od 500m nalaze svi administrativni i edu-kativni    centri.    Kolašin    je    grad    na    sjeverozapadu     države     i     predstavlja     najveći    zimski    centar    sa    razvijenim    skijalištima.   Grad   je   prepoznat   kako   zimski, tako i ljetnjia turistička destinaci-ja sa akcentom na aktivni turizam.Od Kolašina je aerodrom u Tivtu udaljen 156 km, a aerodrom u Podgorici 81 km.

 

The real estates are a residential family building, ground floor, first floor and attic, with an auxiliary building and a garage. The family house on each floor has individual housing units in the area of 89m2 with a total area of 267m2; Auxiliary building, ground floor and first floor with a total area of 45m2 and a garage. Parking space is provided within the plot. The property is equipped with all available utilities, such as electricity, low voltage network, water and sewage.

The property is located in the municipality of Kolašin, at the address Mojkovačka bb in the city center. The property is located along the road and is well connected with the city by traffic and on foot. Within a radius of 500m are all administrative and educational centers. Kolašin is a town in the northwest of the country and is the largest winter center with developed ski resorts. The city is recognized as a winter and summer tourist destination with an emphasis on active tourism. The airport in Tivat is 156 km away from Kolasin, and the airport in Podgorica is 81 km away.

Contact: +382 69 048 024 , +382 20 408 531 

 

Contact us regarding
this property

Contact Us

Montenegro

Mr. Danilo Premović

Montenegro

Property location